Nasz projekt

Wspólny projekt darowizny Rotarian „Wysoka huśtawka” w Parku Skaryszewskim imienia Jana Paderewskiego w Warszawie

Filozofia ogrodów niemiecko-polskich:

„Poprzez przestrzenne połączenie kultur ogrodowych Polski i Niemiec ma tam powstać symbol przyjaźni polsko-niemieckiej, który stanie się trwałym elementem warszawskiego krajobrazu parkowego. Inicjatywa nawiązuje bezpośrednio do roku jubileuszowego, który obchodziliśmy z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Projekt ma na celu stworzenie spokojnego i przyjaznego miejsca wśród zieleni, które indywidualnym zwiedzającym, grupom oraz firmom da możliwość wyciszenia się i spędzenia wolnego czasu. Ogrody mają kierować uwagę odbiorców – zwłaszcza tych młodszych – na faunę i florę tego miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec. W kontekście szkodliwych czynników środowiska, jak smog czy hałas, obecnych w centrach miast, projekt ten jest doskonałą odpowiedzią na zapotrzebowanie na zielone przestrzenie jako element nowoczesnych smart cities. „Ogrody Polsko-Niemieckie” w Warszawie będą trzecim na świecie, łączącym narody projektem ogrodu przyjaźni realizowanym z udziałem Niemiec, który – miejmy nadzieję niebawem – dołączy do grona istniejących już założeń tego typu: Niemiecko-Francuskiego Ogrodu w Saarbrücken (1960) oraz Niemiecko-Amerykańskiego Ogrodu Przyjaźni w Waszyngtonie (1983).”

Więcej informacji na temat Ogrodu Polsko-Niemieckiego i projektu można znaleźć w Internecie pod adresem:
http://ogrody-polsko-niemieckie.pl

Kontakt

Nasza huśtawkę można tutaj znaleźć: